Parameter

Dosahovaná hodnota

Chemické zloženie CaCO3 + MgCO3

min. 95,0 %

Zostatok na site 1,0 mm

min. 50,0 %

Zostatok na site 2,0 mm

min. 15,0 %

Zostatok na site 3,15 mm

max. 1,0 %

Ekocell Grit sa používa v poľnohospodárstve pri výrobe kŕmnych zmesí pre nosnice.