História

1898

založenie účastinnej spoločnosti Žilinská cementáreň

1901

zahájenie výstavby cementárne

1902

zahájenie výroby cementu

1908

vznik spoločnosti Beočinská cementáreň – Union

1918

zlúčenie Cementárne Lietavská Lúčka a Ladce do účastinnej spoločnosti Žilinské a Ladecké portlandsk cementárne, ktorá prešla postupne do kapitálovej spoločnosti Zementia Holding

1945

znárodňovacie dekréty, prechod do vlastníctva štátu

1946

súčasť Slovenských cementární a vápeniek Trenčín

1950

samostatný národný podnik

1959 – 1990

súčasť Združenia podnikov na výrobu maltovín Trenčín

1977 – 1991

súčasť Považských cementární so sídlom v Ladcoch

1.1.1991

vznik samostatného štátneho podniku

1.5.1992

vznik akciovej spoločnosti, zaradenie do 1. vlny kupónovej privatizácie

1992 – 2000

viacnásobné zmeny v zložení akcionárov

1.1.1998

zastavenie výroby cementu, zásadná reštrukturalizácia výrobného programu, špecializácia na výrobu mletých vápencov

1.2.2005

majoritným akcionárom sa stala spoločnosť Calmit s.r.o.