Kde sme

CLL a. s. má výhodnú geografickú polohu na významnej križovatke železničných a automobilových ciest.
V blizkosti CLL, a. s. sa nachádza vzácna historická pamiatka – Lietavský hrad