Kto sme

Cementáreň Lietavská Lúčka patrí medzi tradičných výrobcov stavebných látok. Svojou storočnou históriou je druhým najstarším výrobcom cementu na Slovensku. Počas svojej existencie vyprodukovala viac ako 21 miliónov ton cementu. Rozhodnutie o zastavení výroby cementu v roku 1998 znamenalo zásadnú zmenu orientácie výroby. Z výrobcu cementu sa CLL, a. s. stala špecializovaným výrobcom mletých vápencov a dolomitov. Svojou produkciou výraznou mierou prispieva k zlepšeniu životného prostredia občanov Slovenskej republiky.